เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

นักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ
ประเภท(เรียนต่อ) จำนวน(คน)
นักเรียน (10 มิ.ย.) 1,962
นักเรียนจบทั้งหมด 1,941
สังกัดสพฐ. 1,777
สังกัดเอกชน 8
รร.พระปริยัติธรรม 7
กศน. 2
อื่นๆ 147
ไม่ศึกษาต่อ. 0