ข้อมูลน้ำหนัก


ประเภท จำนวน(คน)
นักเรียน (18 ก.ค. 63) 16,518
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 1,550
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ 3,624
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ 11,344
ข้อมูลส่วนสูง
ประเภท จำนวน(คน)
นักเรียน (10 มิ.ย.) 16,518
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 1,132
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 2,733
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 12,653
ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง


ประเภท จำนวน(คน)
นักเรียน (10 มิ.ย.) 16,518
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 565
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 1,617
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 9,730