เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

นักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ
ประเภท(เรียนต่อ) จำนวน(คน)
นักเรียน (10 มิ.ย.) 1,828
นักเรียนจบทั้งหมด 1,822
สังกัดสพฐ. 1,673
สังกัดเอกชน 6
รร.พระปริยัติธรรม 1
กศน. 2
อื่นๆ 140
ไม่ศึกษาต่อ. 0