รหัส 8 หลัก SMISCODE
โรงเรียน
รหัส 10 หลัก MOECODE
รหัส 6 หลัก OBECCODE
66020007 วัดหนองคล่อ
1066350203
350203
66020008 วัดใหม่สำราญ
1066350204
350204
66020011 วัดทับปรู
1066350171
350171
66020012 บ้านบึงประดู่
1066350169
350169
66020015 วัดคลองข่อย
1066350187
350187
66020018 บ้านสามบึงบาตร
1066350172
350172
66020019 บ้านหนองหวาย
1066350173
350173
66020001 วัดวังไคร้
1066350177
350177
66020003 วัดคลองคูณ
1066350179
350179
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
1066350205
350205
66020013 วัดทับหมัน
1066350170
350170
66020020 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)
1066350167
350167
66020026 บ้านเนินทราย
1066350201
350201
66020027 วัดวังหว้า
1066350174
350174
66020028 วัดท่าปอ
1066350175
350175
66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง
1066350202
350202
66020035 วัดโพธิ์ลอย
1066350183
350183
66020036 วัดคลองทองหลาง
1066350184
350184
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
1066350197
350197
66020025 วัดเขารวก
1066350200
350200
66020033 วัดป่าแดง
1066350194
350194
66020051 อนุบาลบางมูลนาก ""ราษฎร์อุทิศ""
1066350110
350110
66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
1066350111
350111
66020057 วัดลำประดากลาง
1066350122
350122
66020061 วัดห้วยเรียงกลาง
1066350128
350128
66020062 วัดวังตะกู
1066350130
350130
66020063 วัดมะกอกงอ
1066350132
350132
66020039 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
1066350182
350182
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ""ปกาสิตวิทยา""
1066350108
350108
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
1066350098
350098
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา
1066350102
350102
66020054 วัดลำประดาใต้
1066350119
350119
66020073 บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์'
1066350073
350073
66020075 บ้านหนองตะแบก
1066350065
350065
66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
1066350068
350068
66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น
1066350094
350094
66020078 บ้านทุ่งใหญ่
1066350095
350095
66020080 วัดบ้านห้วยยาว
1066350067
350067
66020081 บ้านวังแดง
1066350087
350087
66020082 บ้านเนินแค
1066350088
350088
66020084 บ้านท่าบัว""รัฐประชานุเคราะห์""
1066350062
350062
66020068 วัดหนองกอไผ่
1066350113
350113
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
1066350129
350129
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่
1066350064
350064
66020083 วัดบ้านท่านั่ง
1066350096
350096
66020088 บ้านเนินโพธิ์
1066350074
350074
66020090 บ้านหนองบัว
1066350071
350071
66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ
1066350089
350089
66020092 วัดบ้านหนองดง
1066350090
350090
66020093 วัดบ้านพังน้อย
1066350091
350091
66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
1066350092
350092
66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
1066350061
350061
66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
1066350084
350084
66020099 วัดคงคาราม
1066350085
350085
66020101 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี'
1066350076
350076
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ
1066350070
350070
66020095 บ้านยี่มุ่ย
1066350093
350093
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'
1066350077
350077
66020100 บ้านน้อย""ปรึกอุทิศ""
1066350086
350086
66020104 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร'
1066350059
350059
66020105 บ้านคลองตางาว
1066350060
350060
66020106 วัดขวาง
1066350078
350078
66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
1066350275
350275
66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์
1066350276
350276
66020114 บ้านเขาโล้น
1066350277
350277
66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต
1066350278
350278
66020118 วัดเขาทราย
1066350287
350287
66020119 วัดวังหินเพลิง
1066350288
350288
66020103 วัดโพทะเล
1066350058
350058
66020107 วัดพร้าว
1066350079
350079
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
1066350274
350274
66020120 วัดวังแดง
1066350289
350289
66020123 บ้านเขาพระ
1066350292
350292
66020124 วัดหนองน้ำเต้า
1066350271
350271
66020125 วัดชัยศรี
1066350272
350272
66020130 วัดศรีรัตนวราราม
1066350266
350266
66020136 วัดบางเบน
1066350295
350295
66020137 วัดวังกระชัน
1066350296
350296
66020139 วัดเขาส้าน
1066350298
350298
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร
1066350267
350267
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง
1066350268
350268
66020128 อนุบาลทับคล้อ
1066350269
350269
66020129 วัดป่าเรไร
1066350270
350270
66020132 วัดไดอีเผือก
1066350281
350281
66020138 สี่แยกเขาดิน
1066350297
350297
66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)
1066350338
350338
66020147 วัดบ้านคลองข่อย
1066350341
350341
66020150 บ้านห้วงปลาไหล ""สิงหะวิทยา""
1066350335
350335
66020152 บ้านทุ่งทอง
1066350348
350348
66020153 บ้านบึงลี
1066350349
350349
66020156 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง'
1066350346
350346
66020146 วัดบ้านบางลายใต้
1066350340
350340
66020148 บ้านหนองแขม
1066350336
350336
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'
1066350334
350334
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
1066350347
350347
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
1066350342
350342
66020155 บ้านวังพร้าว
1066350343
350343
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์'
1066350344
350344
66020158 บ้านโป่งวัวแดง
1066350345
350345
66020163 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)
1066350320
350320
66020164 วัดวังเรือน
1066350321
350321
66020166 วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์)
1066350316
350316
66020168 บ้านวังบงค์
1066350318
350318
66020169 บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
1066350327
350327
66020170 วัดใหม่วังหว้า
1066350328
350328
66020172 ห้วยพุกวิทยา
1066350330
350330
66020173 วัดหนองสนวน
1066350319
350319
66020175 วัดหนองสองห้อง
1066350333
350333
66020159 วังก้านเหลือง
1066350323
350323
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ
1066350325
350325
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
1066350317
350317
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
1066350331
350331
66020004 วัดต้นชุมแสง
1066350190
350190
66020023 วัดสัตตวนาราม
1066350198
350198
66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม
1066350105
350105
66020064 วัดลำประดาเหนือ
1066350123
350123
66020087 บ้านปากน้ำ
1066350075
350075
66020102 อนุบาลโพทะเล""รัฐบำรุง""
1066350057
350057
66020122 บ้านเขานกยูง
1066350291
350291
66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ
1066350337
350337
66020162 บ้านวังกะทะ
1066350322
350322
66020021 วัดบึงน้ำกลัด
1066350168
350168
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
1066350114
350114